LA JNC DE LES CORTS DENUNCIA QUE DURANT 15 MESOS NO S’HAGI CONVOCAT CAP COMISSIÓ DE JOVENTUT I LA INACCIÓ I LA PARÀL•LISI PERMANENT EN POLÍTIQUES PER A JOVES.

La JNC de Les Corts lamenta que durant tot l’any 2009 el conseller de Joventut i Infància no hagi convocat cap comissió, incomplint el compromís de fer-ne com a mínim una al semestre, i, la absoluta inactivitat en polítiques de joventut del Districte en un any on s’ha establert una escala de retribucions pels consellers de Districte en funció del nivell de dedicació.

La Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) del Districte de Les Corts veu amb preocupació la dinàmica que durant tota la legislatura s’està portant a terme en les polítiques d’infància i joventut al Districte de Les Corts. Si durant tota la legislatura s’ha anat assenyalant que el Districte ha ignorat les opinions de la joventut cortsenca amb fets com el d’elaborar un pla d’equipaments per a Les Corts d’esquenes al món associatiu i juvenil, la JNC de Les Corts observa que aquesta situació no varia.

El passat 4 de febrer, i després de més d’un any sense fer cap reunió, el conseller de Joventut va convocar a les associacions juvenils del Districte de Les Corts en Consell de Joventut i Infància. Per al President de la JNC de Les Corts, Òscar Salcedo “Els arguments tècnics que va esgrimir el conseller per no haver convocat en 15 mesos un Consell de Joventut són insostenibles. No pot ser que durant més d’un any no es convoqui als principals representants del teixit associatiu si no és que no es té voluntat política d’escoltar, d’assumir els problemes de les associacions com a propis, i posar-se a treballar pels i per les joves del Districte”

La JNC també critica el fet que el Pla d’Actuació de Districte (PAD) del any 2008-2011 en matèria de joventut no s’estigui aplicant, igual que passa en el Districte, on només s’ha executat un 21% del PAD. “Després de tres anys de govern i a un any d’eleccions municipals ni hi ha encara firmat un conveni amb la Plataforma Infantil i Juvenil de Les Corts, ni s’ha impulsat habitatge de lloguer per a joves, ni, en temps de crisi i d’un 45% d’atur Juvenil han complert el seu compromís de Demanar i impulsar la ubicació d’una Oficina de Treball de la Generalitat pròpia al districte. Si en 3 anys no han fet res d’això, l’escepticisme que ho facin en menys d’un any, és clar” ha afegit Salcedo

La JNC evidencia doncs l’incompliment del PAD en matèria de joventut i el temps perdut pel Districte “No pot ser, a més, que l’any de major inactivitat hagi estat el 2009, l’any on els consellers de Districte tenen unes retribucions econòmiques i una alliberació horària que el Conseller de Joventut hauria d’emprar per resoldre els problemes de les entitats i, sobretot, en liderar l’execució del PAD i en fer polítiques de joventut pel Districte”

Davant d’aquests fets, el President de Districte de la JNC ha volgut fer arribar aquesta reflexió, mitjançant carta, a la regidora de Les Corts, Montserrat Sánchez i la regidora de Joventut, Elsa Blasco. “És necessària una profunda i serena reflexió sobre com s’estan duent a terme les polítiques de joventut a Les Corts i valorar si la persona que les encapçala té el lideratge i la capacitat suficient per executar-les”

Anuncis

%d bloggers like this: